Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Gumniska 25
33-106 Tarnów
tel. (14) 622-07-10
fax (14) 622-08-13Copyright © TOSiR All Rights Reserved
Created by Comp-Web Studio

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji uprzejmie informuje iż z dniem 2 grudnia 2011 r. (piątek)
rozpoczyna eksploatację lodowiska sztucznie mrożonego usytuowanego obok Hali Jaskółka w Tarnowie Mościcach.
Zapraszamy do skorzystania z usług lodowiska.

Mobilne lodowisko sztucznie mrożone przy Hali "Jaskółka"
w Tarnowie - Mościcach ul. Traugutta 3a
tel. 14 656 36 76 wew. 29


WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA LODOWISKU MOBILNYM
L.p. Rodzaj opłaty Wysokość opłat
(w tym VAT 8%)
Wysokość opłat
(w tym VAT 23%)
Wysokość opłat zwolnionych z VAT
§ 13 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF
Opłaty za korzystanie z lodowiska:
1. Opłata ulgowa za 45 minutową tercję 2,50 zł/godz.   2,50 zł/godz.
2. Opłata zwykła za 45 minutową tercję 4,00 zł/godz.   4,00 zł/godz.
3. Opłata dla grup zorganizowanych z szkół‚ podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych od każdej osoby za 45 minutową tercję 1,50 zł/godz.   1,50 zł/godz.
Opłaty za usługi świadczone na obiekcie
4. Za wypożyczenie łyżew na 1 godzinę   3,50 zł 3,50 zł‚

Wysokość oraz zasady stosowania opłat reguluje zarządzenie Nr 428/2011 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 21 października 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sezonowego, mobilnego lodowiska sztucznie mrożonego.

Harmonogram tercji:

 1. 900 - 945
 2. 1000 - 1045
 3. 1100 - 1145
 4. 1200 - 1245
 5. 1300 - 1345
 6. 1400 - 1445
 7. 1500 - 1545
 8. 1600 - 1645
 9. 1700 - 1745
 10. 1800 - 1845
 11. 1900 - 1945
Zapraszamy serdecznie!